Wisla Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Poniżej prezentowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mogą być wykorzystane jedynie w celu orientacyjnej identyfikacji przeznaczenia nieruchomości.
Wygenerowane ze strony wydruki nie są dokumentami a dla potwierdzenia przeznaczenia terenu należy wystąpić z wnioskiem o wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

MPZP dla obszaru miasta Wisły

( plik zip o rozmiarze 1,4 GB )
Pobierz plik


Wniosek o wypis i wyrys mpzp

Pobierz wniosek
 1. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji usług turystyczno-hotelowych jednostka strukturalna E 9 UT "z" zatwierdzony uchwałą nr. XXVI/187/2004 Rady Miasta Wisła z dnia 09-09-2004 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 96 poz. 2716 - 05.10.2004r.
 2. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru drogi publicznej Wisła Czarne Szarcula - Rezydencja Prezydenta "Zameczek" zatwierdzony uchwałą nr. XXIX/204/2004 Rady Miasta Wisła z dnia 28-10-2004 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 112 poz. 3206 z 29.11.2004r.
 3. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wisła Centrum zatwierdzony uchwałą nr.XLVII/396/2006 Rady Miasta Wisła z dnia 16-05-2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 74 poz. 2148 - 28.06.2006r.
 4. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących pgr nr 521/4, 514/13, 600/9, 600/13 zatwierdzony uchwałą nr. XVII/222/2008 Rady Miasta Wisła z dnia 28-02-2008 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 78 poz. 1722 - 29.04.2008
 5. plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący pgr nr 3221/9, 3322/18, 3294/8, 3294/6, 3321/7 oraz część pgr nr 5758 zatwierdzony uchwałą nr. XXXVI/448/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 29-10-2009 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 232 poz.4732 z 2009r.
 6. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Wiśle Centrum (w trybie zmiany planu) zatwierdzony uchwałą nr. LI/650/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 28-10-2010 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 27 poz. 503 z 2011 r.
 7. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Siglany Ochorowicza" zatwierdzony uchwałą nr. XV/208/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 23-02-2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r. poz.1542
 8. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Czarne II" zatwierdzony uchwałą nr. XV/209/2012 23-02-2012 Rady Miasta Wisła z dnia ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r. poz.1543
 9. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Czarne I" zatwierdzony uchwałą nr. XVII/237/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26-04-2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r. poz.2325
 10. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Siglany II" zatwierdzony uchwałą nr. XVII/238/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26-04-2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r. poz.2326
 11. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Malinka - Rówień" zatwierdzony uchwałą nr. XVIII/260/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 31-05-2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r. poz.2949
 12. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Jawornik Cieślarów" zatwierdzony uchwałą nr. XVIII/261/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 31-05-2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r. poz.2950
 13. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Jawornik Rowienki" zatwierdzony uchwałą nr. XVIII/263/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 31-05-2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r. poz.2952
 14. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Malinka - Zieleńska Polana" zatwierdzony uchwałą nr. XIX/277/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 28-06-2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r. poz.3310
 15. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Malinka - Cieńków" zatwierdzony uchwałą nr. XX/291/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 27-09-2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r. poz. 4115
 16. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła - Obłaziec” zatwierdzony uchwałą nr. XX/292/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 27-09-2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r. poz.4116
 17. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Centrum - Skolnity" XX/293/2012 27-09-2012 Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r. poz. 4117
 18. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar "Wisła Partecznik - Kamienny" zatwierdzony uchwałą nr. XX/294/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 27-09-2012 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2012r.poz.4119
 19. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr nr 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3 część dz. nr 5834 wraz z fragmentami ulic 1 Maja i Lipowej w Wiśle – Centrum zatwierdzony uchwałą nr. XXXIII/513/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 19-12-2013 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2013r.poz.7913
 20. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Chałupiańskiej zatwierdzony uchwałą nr. XXXV/552/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27-02-2014 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl.z 2014r.poz.1292
 21. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów zatwierdzony uchwałą nr. XXXVIII/598/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29-05-2014 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. ŚL.z 2014r.poz.3330
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul.Głębce zatwierdzony uchwałą nr. XI/140/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29.10.2015 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r. poz.5665
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul.Wyzwolenia („Jonidło”) zatwierdzony uchwałą nr. XIV/191/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28-01-2016 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 1039
 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul.Bukowej zatwierdzony uchwałą nr. XVI/223/2016Rady Miasta Wisła z dnia 31.03-2016 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz.2119
 25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul.Spokojnej zatwierdzony uchwałą nr. XX/264/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30-06-2016 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz.3978
 26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem zatwierdzony uchwałą nr. XX/265/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30-06-2016 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz.3979
 27. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Polnej XXV/322/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 22-12-2016. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017r. poz. 36
 28. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła Kubalonka” IV/63/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28-02-2019 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskie Dz. Urz. Woj. Śl. z 21.03.2019 r. poz. 2333